10 อันดับหุ้นปันผล การลงทุนที่มั่นคงและให้ผลตอบแทน

10 อันดับหุ้นปันผล

ในภาวะที่ตลาดหุ้นมีความผันผวน หุ้นตัวไหนน่าซื้อ หุ้นปันผล xd จะเป็นหนึ่งในกลุ่มหุ้นที่ถูกแนะนำให้เป็นตัวเลือกลงทุน  เพราะสามารถคาดหวัง ผลตอบแทน ที่แน่นอนของเงินปันผลจากกำไรของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นในแต่ละปี การลงทุนในหุ้นปันผลเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ ในบทความนี้เราจะสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ 10 อันดับ หุ้นปันผล ที่มีความน่าสนใจในตลาดในขณะนี้ พร้อมกับข้อมูลแนะนำในการลงทุนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การลงทุนในหุ้นปันผลเป็นวิธีที่น่าสนใจในการสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทางการเงินในระยะยาว การเลือกลงทุนใน 10 อันดับ หุ้นปันผล ผลควรพิจารณาความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน หากทำความเข้าใจและวางแผนอย่างเหมาะสม การลงทุนในหุ้นปันผลอาจนำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคงและเป็นทางเลือกในการวางแผนการเงินในอนาคต

10อันดับหุ้นปันผลของไทยที่ปันผลต่อเนื่องตลอด 10 ปี

10 อันดับ ในการคำนวณดัชนีมีลักษณะใกล้เคียงกับการคำนวณ SET Index คือ ใช้การคำนวนแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) มาร่วมถ่วงน้ำหนักในการคำนวณด้วยโดยจะกำหนดอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงสุดที่ใช้ในการคำนวณที่ 15% ของแต่ละหลักทรัพย์ TNN Wealth สรุปภาวะตลาดหุ้น ได้สำรวจข้อมูล SET High Dividend 30 Index โดยคัด 10 อันดับ หุ้นปันผล ที่ให้เงินปันผลสูงสุดในกลุ่ม ซึ่งมีผลตอบแทนเงินปันผลอยู่ในช่วงราวกว่า 8-5% โดยคำนวณเทียบช่วงเวลาตั้งแต่วันแรกของปีหรือปีบัญชีจนถึงวันปัจจุบัน (YTD) เราจะมรแนะนำ หุ้นปันผล 10 อันดับ ดีของประเทศไทย

อันดับ 1: บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO)

10 อันดับ หุ้นปันผล ที่ให้ผลตอบแทนเงิน tisco ปันผล 8.40% บริษัทประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ หุ้นปันผลสูง โดยมีธนาคารทิสโก้เป็นหลัก ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ปัจจุบันให้บริการทางด้านการเงินอันประกอบด้วย บริการสินเชื่อลูกค้ารายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจบริการเงินฝากรายย่อย

10 อันดับหุ้นปันผล

อันดับ 2: บมจ.ศุภาลัย (SPALI)

หุ้นไทยน่าลงทุน ให้ผลตอบแทนเงินปันผล 6.90% พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท 

  • ที่อยู่อาศัย ทั้งบ้านและที่ดินจัดสรร อาคารชุด ในทำเลทั่วเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัด
  • เพื่อการพาณิชย์ ได้แก่ อาคารสำนักงานให้เช่า
  • ธุรกิจรีสอร์ทโรงแรมในต่างจังหวัด

อันดับ 3: บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH)

ให้ผลตอบแทนเงิน lh ปันผล 6.78% สิบอันดับหุ้น น่าสนใจ LH พัฒนาโครงการที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุดพักอาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามระดับความต้องการของลูกค้าในแต่ละระดับราคาที่แตกต่างกันไป

อันดับ 4: บมจ.ทุนธนชาต (TCAP)

10 อันดับหุ้นปันผล

หุ้น 10 อันดับ ให้ผลตอบแทนเงิน tcap ปันผล 6.74% เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งบริษัทในกลุ่มธนชาตแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม 

  • ธุรกิจทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกัน ธุรกิจให้เช่าซื้อ และธุรกิจลีสซิ่ง
  • ธุรกิจสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจการพัฒนาฝึกอบรม

อันดับ 5: บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)

หุ้น10อันดับ ให้ผลตอบแทนเงินปันผล 6.49% พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจัดหาผู้เช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุดแก่โครงการที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาเท่านั้น

อันดับ 6: บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)

10 อันดับหุ้นปันผล

10 อันดับ หุ้นปันผล ให้ผลตอบแทนเงิน pttep ปันผล 6.34% กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจขนส่งก๊าซทางท่อในต่างประเทศ และการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง

อันดับ 7: บมจ. ปตท. (PTT)

10อันดับหุ้น ให้ผลตอบแทนเงิน ptt ปันผล 6.20% ประกอบด้วยกิจการที่ ปตท. ดำเนินการเอง ได้แก่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทย่อยและ/หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท) ได้แก่ ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการ ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจให้บริการ

อันดับ 8: บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH)

10 อันดับหุ้นปันผล

หุ้นสิบอันดับ ให้ผลตอบแทนเงิน qh ปันผล 5.98% พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า บ้านพร้อมที่ดิน หน่วยในอาคารชุดพักอาศัย อาคารที่พักอาศัยให้เช่า (ธุรกิจเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ โรงแรม) อาคารสำนักงาน รวมทั้งรับจ้างบริหาร และร่วมลงทุนในธุรกิจอื่นๆ

อันดับ 9: บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU)

หุ้นปันผล ให้ผลตอบแทนเงิน tu ปันผล 5.71% ผลิตและส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง และขยายธุรกิจให้ครบวงจรด้วยธุรกิจอาหารสำเร็จรูปและอาหารว่าง โดยเน้นอาหารทะเล ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ ธุรกิจการตลาดภายในประเทศ ธุรกิจอาหารสัตว์ และธุรกิจพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเพื่อจำหน่าย

10 อันดับหุ้นปันผล

อันดับ 10: บมจ. เอพี ไทยแลนด์ (AP)

10 อันดับหุ้นปันผล

อันดับ หุ้น ปันผล ให้ผลตอบแทนเงิน ap ปันผล 5.65% พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Follow: https://thaibesttopten.com/

Facebook Page: Thaibesttopten.com

อ่านบทความเพิ่มเติม: 10อันดับคนที่รวยที่สุดในไทย