10 อันดับวัดดังในกรุงเทพ แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่ไม่ควรพลาด

วัดในกรุงเทพ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ด้วยเหตุนี้จึงมี วัดในกรุงเทพ มากมายกระจายอยู่ทั่วประเทศ กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยก็เช่นกัน มีวัดวาอารามที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม วัดในกรุงเทพ เดินทางสะดวก ในแต่ละวันมีผู้คนจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเยี่ยมชมและสักการะบูชา ในบทความนี้ เราจะมาแนะนำ 10 อันดับ วัดดังในกรุงเทพ ไหว้พระ 9 วัด ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและชาวพุทธทั่วประเทศ แต่ละวัดล้วนมีความสวยงามและเอกลักษณ์โดดเด่นที่แตกต่างกันไป รับรองว่าไปแล้วต้องประทับใจอย่างแน่นอน

อันดับ 1 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. วัดในกรุงเทพ น่าไป ทําบุญ เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่ภายในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เป็นวัดประจำพระราชวังหลวง วัดดังกรุงเทพ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย วัดพระแก้วเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมงดงามวิจิตรตระการตา ประกอบด้วยพระอุโบสถหลวง พระวิหารหลวง พระระเบียง และพระปรางค์ประธาน องค์พระอุโบสถหลวงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร องค์พระวิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง องค์พระระเบียงเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปปางต่างๆ มากมาย และองค์พระปรางค์ประธานเป็นจุดชมวิวเมืองที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพ

วัดในกรุงเทพ
วัดในกรุงเทพ

อันดับ 2 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์

วัดโพธิ์ ตั้งอยู่ที่ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เป็นวัดประจำรัชกาล 1 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2551 วัดโพธิ์เป็น  วัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย มีจำนวนถึง 99 องค์ แต่ละองค์มีความสวยงามแตกต่างกันไป ภายในพระวิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย วัดโพธิ์ยังเป็นสถานที่ที่มีพระไตรปิฎกใบลานใหญ่ที่สุดในโลก รวบรวมจากวัดต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร วัดในกรุงเทพ สายมู นำมาจัดหมวดหมู่และจารึกใหม่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ภายในหอไตรแก้ว

อันดับ 3 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณ เปิดให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ที่เที่ยวกรุงเทพ ได้เข้าไปเที่ยวชมและกราบไหว้ขอพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-17.30 น. ตั้งอยู่ที่ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม โดดเด่นด้วยพระปรางค์ใหญ่สีทองตระการตา องค์พระปรางค์สูงถึง 82 เมตร วัดในกรุงเทพ ให้อาหารปลา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธธรรมมิกราช พระพุทธรูปปางสมาธิ องค์พระวิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย ผนังพระวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติ

วัดในกรุงเทพ
วัดในกรุงเทพ

อันดับ 4 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัดใกล้ฉันสวยๆ ตั้งอยู่ที่ถนนสนามไชย เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นวัดหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะธรรมยุต สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เดิมชื่อ “วัดโพธิ์” ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมงดงามแบบไทยประยุกต์ โดดเด่นด้วยพระอุโบสถทรงจัตุรมุข องค์พระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธชินสีห์จำลอง นอกจากพระอุโบสถแล้ว วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ไหว้พระ พระวิหารหลวง พระระเบียง พระปรางค์ประธาน พระเจดีย์ราย รูปวัดสวยๆ และหอพระไตรปิฎก

อันดับ 5 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร วัดศักดิ์สิทธิ์ ใกล้ฉัน ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมงดงามแบบยุโรป โดดเด่นด้วยพระอุโบสถทรงโดมสีขาว องค์พระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธชินสีห์จำลอง วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์สถานในสมเด็จพระเทพศิรินทรพระบรมราชินี พระอุโบสถทรงโดมสีขาวของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนขาวจากอิตาลี ผนังภายในพระอุโบสถประดับด้วยจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติและทศชาติชาดก ฝีมือของพระยาอนุศาสน์จิตรกร ศิลปินเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย เช่น หอพระมณเฑียรธรรม หอพระธรรมจักร หอพระไตรปิฎก หอพระคันธารราษฎร์ และพระวิหารพระพุทธชินสีห์

วัดในกรุงเทพ
วัดในกรุงเทพ

อันดับ 6 วัดชนะสงคราม

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร วัดสวยๆในกรุงเทพ ตั้งอยู่ที่ถนนชนะสงคราม เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมเรียกว่า “วัดกลางนา” ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดตองปุ” และได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 และพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดชนะสงคราม” เพื่อประกาศชัยชนะในการสงครามของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท วัดชนะสงครามเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม โดดเด่นด้วยพระอุโบสถทรงไทยประยุกต์ องค์พระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ พระพุทธรูปปางมารวิชัย สูง 10.99 เมตร นอกจากพระอุโบสถแล้ว ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น เจดีย์ชัยชนะ เจดีย์ทรงระฆังทอง หอระฆัง หอไตร กุฏิสงฆ์ และศาลาการเปรียญ

อันดับ 7 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือ วัดภูเขาทอง

วัดภูเขาทอง วัดกรุงเทพ แลนด์มาร์กสำคัญของกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ริมคลองมหานาคและคลองรอบกรุง แขวงบ้านบาตรตัดกับคลองบางลำพู เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมชื่อ “วัดสระแก” ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดสระเกศ” วัด ที่ สวย ที่สุด และพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร” เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุในพระบรมบรรพต เจดีย์ทรงไทยประยุกต์สูง 77 เมตร ตั้งอยู่บนยอดเขาทอง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกตจำลอง พระบรมบรรพตสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และแล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้านบนสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศ

วัดในกรุงเทพ
วัดในกรุงเทพ

อันดับ 8 วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดดังใกล้ฉัน ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินนอก เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เดิมชื่อ “วัดราชาธิวาส” ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดบวรนิเวศ” และพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร” เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมงดงามแบบไทยประยุกต์ โดดเด่นด้วยพระอุโบสถทรงจัตุรมุข องค์พระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธชินสีห์จำลอง นอกจากพระอุโบสถแล้ว วัดบวรนิเวศราชวรวิหารยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น พระวิหารพระศรีศากยมุนี พระวิหารหลวง พระตำหนักอรุณราชวราราม พระตำหนักสมเด็จ หอพระมณเฑียรธรรม หอพระธรรมจักร และหอพระไตรปิฎก

อันดับ 9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เที่ยววัดในกรุงเทพ ตั้งอยู่ที่ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2 เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นวัดหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เดิมชื่อ “วัดสุทัศน์” ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่ และพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดสุทัศนเทพวราราม” เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมงดงามแบบไทยประยุกต์ โดดเด่นด้วยพระอุโบสถทรงจัตุรมุข องค์พระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต นอกจากพระอุโบสถแล้ว วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น พระวิหารพระพุทธชินราช พระวิหารพระศรีสรรเพชญ์ พระวิหารหลวงพ่อโต พระวิหารพระร่วง และหอพระไตรปิฎก

วัดในกรุงเทพ
วัดในกรุงเทพ

อันดับ 10 วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนราชนัดดา เขตดุสิต เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 4 สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 เดิมชื่อ “วัดราชาธิวาส” ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดราชนัดดาราม” และพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดราชนัดดารามวรวิหาร” เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ตั้งของ โลหะปราสาท ซึ่งมีหลงเหลือเพียงแห่งเดียวของโลกเท่านั้น ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากมาย อาทิ พระอุโบสถ พระวิหารศาลาการเปรียญ กำแพงแก้วและศาลาราย หอระฆัง เขาพระฉาย

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเข้าวัด

วัดในกทม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเข้า วัดในกรุงเทพฯ ข้อควรปฏิบัติเมื่อเข้าวัดมีดังนี้

  • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่รัดรูป โป๊เปลือย หรือมีลวดลายที่ไม่เหมาะสม
  • ถอดรองเท้าก่อนเข้าภายในวัด รองเท้าเป็นสิ่งสกปรก ไม่ควรนำเข้าไปภายในวัด
  • กราบไหว้พระประธาน เมื่อเข้าไปในวัดควรกราบไหว้พระประธานก่อน
  • จุดธูปเทียนบูชาพระ การจุดธูปเทียนเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อพระรัตนตรัย
  • ถวายสังฆทาน ทํา บุญ วัด ไหน ดี กรุงเทพ การถวายสังฆทานเป็นการช่วยสนับสนุนการทำงานของพระภิกษุสงฆ์
  • ฟังธรรม การฟังธรรมเป็นการเจริญสติปัญญา
  • เคารพต่อสถานที่และผู้ที่อาศัยอยู่ในวัด ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น ไม่ควรก่อความเดือดร้อนรำคาญ

Follow: https://thaibesttopten.com/

Facebook Page: Thaibesttopten.com

อ่านบทความเพิ่มเติม: 10 อันดับตลาดนัดขายดี