10 อันดับภูเขาที่สูงที่สุดในไทย

ภูเขาที่สูงที่สุดในไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศหลากหลาย มีทั้งป่าไม้ ทะเล ภูเขาสูง และที่ราบสูง ที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาตะนาวศรี ภูเขาเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของลำธารและแม่น้ำหลายสาย เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ป่านานาชนิด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบปีนเขาและผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ เราจะมาทำความรู้จักกับ 10 อันดับ ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ดังนี้

อันดับ 1 ดอยอินทนนท์

ดอยอินทนนท์ ภูเขาที่สูงที่สุดในไทย ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,565 เมตร เป็น ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำปิงและแม่น้ำแม่ปิง เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศ เป็นที่ชื่นชอบของนักปีนเขาและผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ ดอยอินทนนท์ ดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 15-25 องศาเซลเซียส ในช่วงฤดูหนาว ยอดดอยอินทนนท์จะปกคลุมไปด้วยทะเลหมอกอันสวยงาม เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชพรรณและสัตว์ป่านานาชนิด

ภูเขาที่สูงที่สุดในไทย
ภูเขาที่สูงที่สุดในไทย

อันดับ 2 ดอยผ้าห่มปก

ดอยผ้าห่มปก ยอดเขาที่สูงที่สุด ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,285 เมตร ดอยผ้าห่มปกได้รับสมญานามว่า “ดอยฟ้าห่มปก” เนื่องจากในช่วงฤดูฝน ต้นไม้บนดอยจะถูกปกคลุมไปด้วยมอส คล้ายกับถูกห่มด้วยผ้า มีเส้นทางเดินขึ้นยอดดอยที่ค่อนข้างง่าย ใช้เวลาเดินประมาณ 3.5 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาสลับซับซ้อน ป่าไม้เขียวขจี และทะเลหมอกได้อย่างชัดเจน

อันดับ 3 ดอยหลวงเชียงดาว

ดอยหลวงเชียงดาว ดอยสูงสุดในไทย อันดับ 3 ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,275 เมตร เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำปิงและแม่น้ำแม่ปิง ดอยหลวงเชียงดาวเป็นยอดเขาที่สูงและสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากมีอากาศเย็นสบายและทะเลหมอกอันสวยงาม ดอยหลวงเชียงดาว ภูเขาในประเทศไทย มีเส้นทางเดินขึ้นยอดดอยที่ค่อนข้างท้าทาย ใช้เวลาเดินประมาณ 4-5 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาสลับซับซ้อน ป่าไม้เขียวขจี และทะเลหมอกได้อย่างชัดเจน

อันดับ 4 ภูสอยดาว

ภูสอยดาว เขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย อันดับ 4 ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,102 เมตร ภูสอยดาวเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสี่ของประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากมีทุ่งดอกสอยดาวสีขาวบานสะพรั่ง ภูสอยดาวเป็นภูเขาที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชพรรณและสัตว์ป่านานาชนิด เช่น ดอกสอยดาว ดอกหงอนนาค ดอกกุหลาบพันปี นกยูง กระรอก และหมูป่า ภูสอยดาวมีเส้นทางเดินขึ้นยอดดอย ดอย ที่ สูง ที่สุด ใน ไทย ที่ค่อนข้างท้าทาย ใช้เวลาเดินประมาณ 3-4 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาสลับซับซ้อน ป่าไม้เขียวขจี และทะเลหมอกได้อย่างชัดเจน

อันดับ 5 ดอยลังกาหลวง

ดอยลังกาหลวง จุดสูงสุดของประเทศไทย  อันดับ 5 ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,031 เมตร ดอยลังกาหลวงเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับห้าของประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากมีอากาศเย็นสบายและทุ่งหญ้าเขียวขจี ดอยลังกาหลวงเป็น ภูเขาสูงที่สุดในไทย ที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชพรรณและสัตว์ป่านานาชนิด เช่น ดอกเสี้ยว ดอกกล้วยไม้ นกยูง และสัตว์ป่าขนาดเล็กต่างๆ ดอยลังกาหลวงมีเส้นทางเดินขึ้นยอดดอยที่ค่อนข้างท้าทาย ใช้เวลาเดินประมาณ 4-5 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาสลับซับซ้อน ป่าไม้เขียวขจี และทะเลหมอกได้อย่างชัดเจน

ภูเขาที่สูงที่สุดในไทย

อันดับ 6 ดอยภูคา

ดอยภูคา ภูเขา ที่ สูง ที่สุด ใน ไทย อันดับ 6 ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,980 เมตร ดอยภูคาเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับหกของประเทศไทย เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำน่าน ดอยภูคา ภาพ ภูเขา สวย ๆ เป็นภูเขาที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชพรรณและสัตว์ป่านานาชนิด เช่น ดอกชมพูภูคา ดอกเสี้ยว ดอกกล้วยไม้ นกยูง และสัตว์ป่าขนาดเล็กต่างๆ ดอยภูคามีเส้นทางเดินขึ้นยอดดอยที่ค่อนข้างท้าทาย ใช้เวลาเดินประมาณ 3-4 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาสลับซับซ้อน ป่าไม้เขียวขจี และทะเลหมอกได้อย่างชัดเจน

อันดับ 7 ดอยช้าง

ดอยภูคา ทิว เขา ใน ประเทศไทย ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,980 เมตร ดอยภูคาเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับหกของประเทศไทย เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำน่าน ดอยภูคาเป็นภูเขาที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชพรรณและสัตว์ป่านานาชนิด เช่น ดอกชมพูภูคา ดอกเสี้ยว ดอกกล้วยไม้ นกยูง และสัตว์ป่าขนาดเล็กต่างๆ ดอยภูคามีเส้นทางเดินขึ้นยอดดอยที่ค่อนข้างท้าทาย ใช้เวลาเดินประมาณ 3-4 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาสลับซับซ้อน ป่าไม้เขียวขจี และทะเลหมอกได้อย่างชัดเจน

ภูเขาที่สูงที่สุดในไทย

อันดับ 8 ยอดเขาโมโกจู

ยอดเขาโมโกจู จุด สูงสุด ของ ประเทศไทย อันดับ 8 ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,964 เมตร เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในผืนป่าตะวันตก และสูงเป็นอันดับเจ็ดของประเทศไทย คำว่า “โมโกจู” เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า “คล้ายว่าฝนจะตก” เนื่องจากยอดเขานี้มักปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกตลอดเวลา ในช่วงฤดูหนาว ยอดเขาโมโกจูจะปกคลุมไปด้วยทะเลหมอกอันสวยงาม การเดินขึ้นยอดเขาโมโกจู ใช้เวลาประมาณ 4 วัน 3 คืน เส้นทางเดินค่อนข้างท้าทาย นักท่องเที่ยวต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางเดินให้ดีก่อนเดินทาง

อันดับ 9 ม่อนจอง

ม่อนจอง เป็น ภูเขาที่สูงที่สุด อันดับ 9 ของประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,929 เมตร ม่อนจองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากมีอากาศเย็นสบายและทะเลหมอกอันสวยงาม เส้นทางเดินขึ้นม่อนจอง ใช้เวลาประมาณ 2 วัน 1 คืน เส้นทางเดินไม่ยากนัก นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นได้ด้วยตัวเอง ในช่วงฤดูหนาว นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์ รูปภาพ ภูเขา สวย ๆ ที่สวยงามของทุ่งหญ้าสีทองและทะเลหมอกได้อย่างชัดเจน

อันดับ 10 ยอดเขาหลวง

ยอดเขาหลวง เป็นยอดเขา จุดที่สูงที่สุดในประเทศไทย ในภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,835 เมตร ยอดเขาหลวงเป็นยอดเขาที่สูงและสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากมีอากาศเย็นสบายและทุ่งหญ้าเขียวขจี เส้นทางเดินขึ้นยอดเขาหลวง ภูเขาสวยๆในไทย ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง เส้นทางเดินค่อนข้างท้าทาย นักท่องเที่ยวต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางเดินให้ดีก่อนเดินทาง