10 อันดับพระเครื่องที่แพงที่สุด

พระเครื่องที่แพงที่สุด

10 อันดับ พระเครื่อง เป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์และความศรัทธาในวัฒนธรรมไทย และมีคนหลายๆ คนที่พร้อมจะจ่ายเงินในราคาสูงเพื่อครอบครองพระเครื่องของแท้ หากเรามาดูถึง ราคาพระเครื่อง ที่มีราคาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ จะพบว่าแต่ละชิ้นมีเรื่องราวและความพิเศษตามกันมา พระเครื่องที่แพงที่สุด ในโลกมีความพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมา ความศรัทธา หรือความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความศักดิ์สิทธิ์และความน่าเชื่อถือของพระเครื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถวัดด้วยเงินได้ เมื่อดูในภาพรวม พระเครื่องเป็นสิ่งที่มีความหมายลึกซึ้งกับชีวิตของคนไทย เราจะมากล่าวถึง 10 อันดับ พระเครื่อง ที่ แพง ที่สุด

อันดับ 1 พระสมเด็จวัดระฆัง

พระเครื่องรางรูปสมมติพระพุทธเจ้า พระสมเด็จวัดระฆัง เป็นสุดยอดพระเครื่องไทย พระ ที่ ราคา แพง ที่สุด ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้รับการยกย่องว่าเป็น “พระสมเด็จแห่งแผ่นดิน” พระที่แพงที่สุดในโลก เป็นพระเครื่องที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2368 ถึง พ.ศ. 2415 สร้างพระสมเด็จ ขึ้นจากผงวิเศษ 5 ชนิด ได้แก่ ผงปถมัง ผงอิธะเจ ผงมหาราช ผงพุทธคุณ ผงตรีนิสิงเห

 • พุทธคุณ พระสมเด็จวัดระฆัง ราคาพระเครื่องที่แพงที่สุด เป็นที่กล่าวขานกันว่ามีพุทธคุณครอบจักรวาล ครอบทุกด้าน ทั้งด้านเมตตามหานิยม โชคลาภ แคล้วคลาดปลอดภัย ป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง และเสริมดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรือง ผู้ที่บูชาพระสมเด็จวัดระฆัง มักจะประสบแต่ความสุขความเจริญ แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง และประสบความสำเร็จในชีวิต
พระเครื่องที่แพงที่สุด
พระเครื่องที่แพงที่สุด

อันดับ 2 พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม

พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พระเครื่อง ราคา แพง ที่สุด ใน ประเทศไทย สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 3 ขณะนั้นท่านมีอายุประมาณ 50 ปี ท่านได้รวบรวมมวลสารมงคลต่างๆ มากมาย อาทิ ผงวิเศษ 5 ประการ ผงอิธะเจ ผงมหาราช ผงพุทธคุณ และผงตรีนิสิงเห มาผสมกันเพื่อทำเป็นพระสมเด็จ พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พระหลักล้าน มีพุทธคุณครบเครื่องทั้งด้านแคล้วคลาด คงกระพัน เมตตามหานิยม และโชคลาภ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศไทยเป็นอย่างมาก จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “พรสมเด็จคู่แฝดวัดระฆัง” พระสมเด็จวัดบางขุนพรหมมีพิมพ์ พระเครื่องที่แพงที่สุด ทรงต่างๆ มากมาย ที่นิยมกันมากที่สุด ได้แก่ พิมพ์ทรงเจดีย์ พิมพ์ทรงเกศบัวตูม และพิมพ์ทรงฐานแซม แต่ละพิมพ์ทรงก็มีพุทธคุณที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น 

 • พิมพ์ทรงเจดีย์ เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านแคล้วคลาด คงกระพัน 
 • พิมพ์ทรงเกศบัวตูม เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม

อันดับ 3 พระรอดมหาวัน

พระรอดมหาวัน พระเครื่องยอดนิยม ราคาแพง บรรจุในเจดีย์มหาธาตุวัดมหาวัน เมืองหริภุญชัย จังหวัดลำพูน ประมาณพุทธศตวรรษที่ 19 พระรอดมหาวันมีพุทธคุณครบเครื่องทั้งด้านแคล้วคลาด คงกระพัน เมตตามหานิยม และโชคลาภ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวล้านนาเป็นอย่างมาก พระรอดมหาวันได้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2476 จากการขุดบูรณะเจดีย์มหาธาตุวัดมหาวัน พบพระรอดมหาวันจำนวน 1,433 องค์ แบ่งเป็นพิมพ์ใหญ่ 123 องค์ พิมพ์กลาง 289 องค์ พิมพ์เล็ก 422 องค์ พิมพ์ต้อ 229 องค์ และพิมพ์ตื้น 280 องค์ พระรอดมหาวันมีพิมพ์ทรงต่างๆ มากมาย พระราคาหลักล้าน ที่นิยมกันมากที่สุด ได้แก่ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง พิมพ์เล็ก พิมพ์ต้อ และพิมพ์ตื้น แต่ละพิมพ์ทรงก็มีพุทธคุณที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น 

 • พิมพ์ใหญ่ เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านแคล้วคลาด คงกระพัน 
 • พิมพ์กลาง เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม
พระเครื่องที่แพงที่สุด
พระเครื่องที่แพงที่สุด

อันดับ 4 พระผงสุพรรณ

พระผงสุพรรณ ราคา พระเครื่อง ที่ แพง ที่สุด ใน ประเทศไทย บรรจุในพระปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองสุพรรณบุรี พระผงสุพรรณได้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2436 จากการขุดบูรณะพระปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พระผงสุพรรณองค์ที่โด่งดังที่สุด คือ พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่ องค์นี้เป็นพระผงสุพรรณเพียงองค์เดียวที่พบในกรุพระปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นพระพุทธรูปเนื้อดินยุคอู่ทองที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ได้รับการยกย่องให้เป็น “พระเครื่องอันดับหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี” และเป็นหนึ่งใน “พระชุดเบญจภาคี” พระหายาก พระผงสุพรรณมีพุทธคุณครบเครื่องทั้งด้านแคล้วคลาด คงกระพัน เมตตามหานิยม และโชคลาภ พระผงสุพรรณมีพิมพ์ทรงต่างๆ มากมาย ที่นิยมกันมากที่สุด ได้แก่ พิมพ์หน้าแก่ พิมพ์หน้ากลาง และพิมพ์หน้าหนุ่ม แต่ละพิมพ์ทรงก็มีพุทธคุณที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น 

 • พิมพ์หน้าแก่ เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านแคล้วคลาด คงกระพัน 
 • พิมพ์หน้าหนุ่ม เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม

อันดับ 5 พระพระนางพญา

พระนางพญา พบที่กรุวัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก พระนางพญาได้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2444 จากการขุดบูรณะเจดีย์วัดนางพญา พระนางพญาองค์นี้ได้รับการขนานนามว่า “พระนางพญาองค์ครู” เนื่องจากเป็นองค์ต้นแบบของพระนางพญาทั้งหมด พระราคาแพง ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบรรดาพระนางพญาทุกพิมพ์ พระนางพญาเป็นหนึ่งใน “พระชุดเบญจภาคี” ซึ่งเป็นพระเครื่องยอดนิยม 5 องค์ของประเทศไทย พระนางพญามีพุทธคุณครบเครื่องทั้งด้านแคล้วคลาด คงกระพัน เมตตามหานิยม และโชคลาภ พระนางพญามีพิมพ์ทรงต่างๆ มากมาย ที่นิยมกันมากที่สุด ได้แก่ พิมพ์เข่าโค้ง พิมพ์เข่าตรง และพิมพ์อกนูนใหญ่ แต่ละพิมพ์ทรงก็มีพุทธคุณที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น 

 • พิมพ์เข่าโค้ง เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม 
 • พิมพ์เข่าตรง เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านแคล้วคลาด คงกระพัน
พระเครื่องที่แพงที่สุด
พระเครื่องที่แพงที่สุด

อันดับ 6 พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน

พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน พิมพ์ทรงลีลา พระเครื่อง ดัง ๆ พบที่กรุวัดพระบรมธาตุ เมืองกำแพงเพชร พระกำแพงลีลาเม็ดขนุนได้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2392 จากการขุดบูรณะเจดีย์วัดพระบรมธาตุ พระกำแพงลีลาเม็ดขนุนองค์ที่โด่งดังที่สุด คือ พระกำแพงลีลาเม็ดขนุนพิมพ์ใหญ่ องค์นี้เป็นพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนเพียงองค์เดียวที่พบในกรุวัดพระบรมธาตุ พระกำแพงลีลาเม็ดขนุนองค์นี้ได้รับการขนานนามว่า พระดัง “พระกำแพงลีลาเม็ดขนุนองค์ครู” เนื่องจากเป็นองค์ต้นแบบของพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนทั้งหมด พระกำแพงลีลาเม็ดขนุนมี 3 พิมพ์ทรง ได้แก่ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง และพิมพ์เล็ก แต่ละพิมพ์ทรงก็มีพุทธคุณที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น 

 • พิมพ์ใหญ่ เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านแคล้วคลาด คงกระพัน 
 • พิมพ์กลาง เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม

อันดับ 7 พระซุ้มกอ

พระซุ้มกอ พบที่กรุวัดพิกุล เมืองกำแพงเพชร พระ ราคา แพง ที่สุด พระซุ้มกอได้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2436 จากการขุดบูรณะเจดีย์วัดพิกุล พระซุ้มกอองค์ที่โด่งดังที่สุด คือ พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ พระซุ้มกอมีพุทธคุณครบเครื่องทั้งด้านแคล้วคลาด คงกระพัน เมตตามหานิยม และโชคลาภ พระซุ้มกอ พระเหรียญราคาหลักแสน มี 3 พิมพ์ทรง ได้แก่ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง และพิมพ์เล็ก แต่ละพิมพ์ทรงก็มีพุทธคุณที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น 

 • พิมพ์ใหญ่ เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านแคล้วคลาด คงกระพัน 
 • พิมพ์กลาง เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม
พระเครื่องที่แพงที่สุด
พระเครื่องที่แพงที่สุด

อันดับ 8 พระท่ากระดาน

พระท่ากระดาน สร้างขึ้นด้วยเนื้อตะกั่วสนิมแดง พระเหรียญราคาหลักแสน ถูกค้นพบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2506 จากการขุดบูรณะพระเจดีย์วัดเหนือ พระท่ากระดานองค์นี้ได้รับการขนานนามว่า “พระท่ากระดานองค์ครู” เนื่องจากเป็นองค์ต้นแบบของพระท่ากระดานทั้งหมด พระท่ากระดานมีพุทธคุณครบเครื่องทั้งด้านแคล้วคลาด คงกระพัน เมตตามหานิยม และโชคลาภ พระท่ากระดานมีพิมพ์ทรงต่างๆ มากมาย ที่นิยมกันมากที่สุด ได้แก่ พิมพ์ฐานคู่ พิมพ์สมาธิข้างดอกไม้ พิมพ์เจดีย์แหวกม่าน พิมพ์ยืนประทานพร และพิมพ์ไสยาสน์ แต่ละพิมพ์ทรงก็มีพุทธคุณที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น 

 • พิมพ์ฐานคู่ เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านแคล้วคลาด คงกระพัน 
 • พิมพ์สมาธิข้างดอกไม้ เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม

อันดับ 9 พระคงลำพูน

พระคงลำพูน สร้างขึ้นด้วยเนื้อดินเผา เหรียญพระหายากราคาแพง พระคงลำพูนได้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2476 จากการขุดบูรณะพระเจดีย์วัดพระคงฤาษี พระคงลำพูนองค์ที่โด่งดังที่สุด คือ พระคงลำพูนพิมพ์ใหญ่ พระคงลำพูนองค์นี้ได้รับการขนานนามว่า “พระคงลำพูนองค์ครู” เนื่องจากเป็นองค์ต้นแบบของพระคงลำพูนทั้งหมด พระ ราคา แพง ที่สุด พระคงลำพูนมีพุทธคุณครบเครื่องทั้งด้านแคล้วคลาด คงกระพัน เมตตามหานิยม และโชคลาภ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยเป็นอย่างมาก พระคงลำพูนมีพิมพ์ทรงต่างๆ มากมาย ที่นิยมกันมากที่สุด ได้แก่ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง และพิมพ์เล็ก แต่ละพิมพ์ทรงก็มีพุทธคุณที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น 

 • พิมพ์ใหญ่ เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านแคล้วคลาด คงกระพัน 
 • พิมพ์กลาง เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม
พระเครื่องที่แพงที่สุด
พระเครื่องที่แพงที่สุด

อันดับ 10 พระขุนแผนบ้านกร่าง

พระขุนแผนบ้านกร่าง สร้างขึ้นด้วยเนื้อดินเผา ถูกค้นพบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2447 จากการขุดบูรณะพระเจดีย์วัดบ้านกร่าง พระขุนแผนบ้านกร่างองค์ที่โด่งดังที่สุด คือ พระขุนแผนบ้านกร่างพิมพ์ทรงพลใหญ่ พระขุนแผนบ้านกร่างมีพุทธคุณครบเครื่องทั้งด้านแคล้วคลาด คงกระพัน เมตตามหานิยม และโชคลาภ พระเหรียญราคาหลักหมื่น ที่นิยมกันมากที่สุด ได้แก่ พิมพ์ทรงพลใหญ่ พิมพ์ทรงพลเล็ก พิมพ์ทรงพลายคู่ พิมพ์ทรงพลายเดี่ยว และพิมพ์ทรงอื่นๆ อีกมากมาย แต่ละพิมพ์ทรงก็มีพุทธคุณที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น 

 • พิมพ์ทรงพลใหญ่ เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านแคล้วคลาด คงกระพัน 
 • พิมพ์ทรงพลายเดี่ยว เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม

ข้อควรระวังเกี่ยวกับพระปลอม

 • ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับพระเครื่อง เช็คราคาพระเครื่อง ปัจจุบัน ก่อนตัดสินใจเช่าหาพระเครื่อง ควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับ เช็คราคาพระเครื่องฟรี พระเครื่องนั้นๆ ให้ละเอียด เรียนรู้เกี่ยวกับพิมพ์ทรง เอกลักษณ์ ราคาพระเหรียญทุกรุ่น และรายละเอียดต่างๆ ขององค์พระ
 • ตรวจสอบเนื้อพระ พระเครื่องแท้จะมีเนื้อพระที่แน่น ละเอียด สม่ำเสมอ และไม่มีรอยร้าวหรือตำหนิ ส่วนพระปลอมจะมีเนื้อพระที่แตกหักหรือมีรอยร้าวได้ง่าย
 • ตรวจสอบความเก่า พระเครื่องแท้จะมีร่องรอยของความเก่าที่สม่ำเสมอ ส่วนพระปลอมจะมีร่องรอยของความเก่าที่ไม่สม่ำเสมอ
 • ตรวจสอบที่มาขององค์พระ ควรซื้อพระเครื่องจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือจากเซียนพระ ปล่อยพระเครื่อง ที่มีฝีมือ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้พระแท้