10 อันดับน้ำตกที่สวยที่สุดในไทย ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปให้ได้

น้ำตกสวย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้และภูเขาสูงตระหง่าน เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำลำธารมากมาย ทำให้เกิด น้ำตกสวย งามมากมายตามธรรมชาติ น้ำตกเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคอีกด้วย 10 อันดับ น้ำตกที่สวยที่สุดในไทย ที่ได้รับการจัดอันดับจากหลายสำนักสื่อและองค์กรการท่องเที่ยว ล้วนแล้วแต่เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามโดดเด่น มีน้ำตกขนาดใหญ่ ไหลแรง ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้และธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ แต่ละแห่งมีเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่แตกต่างกันไป จากผลการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว พบว่า 10 น้ํา ตก ที่ สวย ที่สุด ใน ไทย มีดังนี้

อันดับ 1 น้ำตกทีลอซู

น้ำตก ทีลอซู ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก เป็น น้ำตกสวย ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สูงถึง 700 เมตร กว้าง 1,500 เมตร แบ่งออกเป็น 3 ชั้น โดยชั้นที่ 1 เรียกว่า ทีลอซูใหญ่ ชั้นที่ 2 เรียกว่า ทีลอซูน้อย และชั้นที่ 3 เรียกว่า ทีลอซูหลบหนาว

 • น้ำตกทีลอซู น้ำตก ที่ สวย ที่สุด ใน ไทย มีน้ำไหลแรงตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน น้ำตกจะสวยงามตระการตา มองเห็นเป็นสายน้ำสีขาวขุ่นไหลตกลงมาจากหน้าผาสูงชัน ท่ามกลางป่าไม้เขียวขจี
 • น้ำตกทีลอซู น้ำตกที่สวยที่สุดในไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2552
 • น้ำตกทีลอซูเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และได้รับการยกย่องให้เป็น ” น้ําตกที่สวยที่สุดในไทย อันดับ1 ” จากนิตยสาร National Geographic
น้ำตกสวย
น้ำตกสวย

อันดับ 2 น้ำตกเหวนรก

น้ำตกเหวนรก ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครนายก เป็น น้ํา ตก ใน ประเทศไทย ที่มีความสูง 150 เมตร กว้าง 30 เมตร ลักษณะของน้ำตกเป็นหน้าผาหินปูนขนาดใหญ่ น้ำไหลผ่านช่องหินลงมาด้านล่างเป็นสายน้ำสีขาวขุ่น ทำให้เกิดเสียงดังก้องกังวาน

 • น้ำตกเหวนรกเดิมมีชื่อว่า น้ำตกคลองลาน แต่ภายหลังได้รับฉายาว่า น้ำตกเหวนรก เนื่องจากมีตำนานเล่าขานกันว่า น้ำตกแห่งนี้เป็นที่อาศัยของพญานาค และหากใครมาที่นี่ในช่วงกลางคืน จะเห็นแสงไฟประหลาดลอยไปมาเหนือน้ำตก
 • น้ำตกเหวนรกเป็น สถาน ที่ ท่องเที่ยว น้ํา ตก ที่สวยงามและน่าประทับใจ แต่ก็มีอันตรายมากเช่นกัน เนื่องจากน้ำตกมีความสูงชันและกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

อันดับ 3 น้ำตกเอราวัณ

น้ำตกเอราวัณ น้ำตกสวยๆ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีน้ำตก 7 ชั้น แต่ละชั้นมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป

 • น้ำตกเอราวัณ มีลักษณะเป็นน้ำตกหินปูน มีน้ำใสสะอาดไหลผ่านหินปูน ทำให้เกิดม่านน้ำที่งดงาม แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป ชั้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ วิวน้ำตก ชั้นที่ 7 เพราะมีม่านน้ำขนาดใหญ่และสวยงาม
 • น้ำตกเอราวัณเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ในทุกชั้น ยกเว้นชั้นที่ 7 ที่ต้องระวังกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว

อันดับ 4 น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น น้ำตกสวย ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นน้ำตกที่มีความสูง 7 ชั้น แต่ละชั้นมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ได้แก่ ดงว่าน ม่านขมิ้น วังหน้าผา ฉัตรแก้ว ไหลจนหลง ดงผีเสื้อ และร่มเกล้า

 • น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ภาพ น้ำตกสวยที่สุดในโลก มีลักษณะเป็นน้ำตกหินปูน มีน้ำใสสะอาดไหลผ่านหินปูน ทำให้เกิดม่านน้ำที่งดงาม แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป ชั้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ชั้นที่ 7 เพราะมีม่านน้ำขนาดใหญ่และสวยงาม
 • น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ในทุกชั้น ยกเว้นชั้นที่ 7 ที่ต้องระวังกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว

อันดับ 5 น้ำตกแม่ยะ

น้ำตกแม่ยะ น้ำตกในไทย ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นน้ำตกที่มีความสูง 260 เมตร กว้าง 100 เมตร ลักษณะของน้ำตกเป็นหน้าผาหินปูนขนาดใหญ่ น้ำไหลผ่านช่องหินลงมาด้านล่างเป็นสายน้ำสีขาวขุ่น ทำให้เกิดเสียงดังก้องกังวาน

 • น้ำตกแม่ยะ มีน้ำไหลแรงตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน น้ำตกจะสวยงามตระการตา มองเห็นเป็นสายน้ำสีขาวขุ่นไหลตกลงมาจากหน้าผาสูงชัน ท่ามกลางป่าไม้เขียวขจี
 • น้ำตกแม่ยะเป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทย นักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของน้ำตกได้ในระยะใกล้ โดยสามารถเดินเท้าขึ้นไปด้านบนของน้ำตก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
น้ำตกสวย

อันดับ 6 น้ำตกแม่สุรินทร์

น้ำตกแม่สุรินทร์ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตก แม่สุรินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นน้ำตกที่มีความสูง 180 เมตร กว้าง 100 เมตร ลักษณะของน้ำตกเป็นหน้าผาหินปูนขนาดใหญ่ น้ำไหลผ่านช่องหินลงมาด้านล่างเป็นสายน้ำสีขาวขุ่น ทำให้เกิดเสียงดังก้องกังวาน

 • น้ำตกแม่สุรินทร์ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาและท้องทุ่งนา นักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของน้ำตกได้จากมุมสูง โดยสามารถเดินเท้าขึ้นไปด้านบนของน้ำตก
 • น้ำตกแม่สุรินทร์เป็นน้ำตกที่สวยงามและน่าประทับใจอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมน้ำตกได้ตลอดทั้งปี

อันดับ 7 น้ำตกคลองลาน

น้ำตกคลองลาน น้ำตกที่สวยที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไทย สูง 100 เมตร กว้าง 40 เมตร เกิดจากสายน้ำที่ไหลจากลำห้วยต่างๆ ประมาณ 5 สาย ลงสู่แอ่งน้ำกลางหุบเขา เกิดเป็นวังน้ำลึกและลำน้ำยาวประมาณ 3 กิโลเมตร

 • น้ำตกคลองลาน มีน้ำไหลแรงตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน น้ำตกจะสวยงามตระการตา มองเห็นเป็นสายน้ำสีขาวขุ่นไหลตกลงมาจากหน้าผาสูงชัน ท่ามกลางป่าไม้เขียวขจี
 • น้ำตกคลองลานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าขึ้นไปชมน้ำตกได้ในระยะใกล้ และสามารถลงเล่นน้ำได้บริเวณด้านล่างของน้ำตก
น้ำตกสวย

อันดับ 8 น้ำตกกรุงชิง

น้ำตกกรุงชิง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ วิวน้ำตกสวยๆ สูง 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป น้ำตกที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ หนานฝนแสนห่า

 • น้ำตกกรุงชิง ตั้งอยู่ท่ามกลางผืนป่าเขาหลวงอันอุดมสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของน้ำตกและธรรมชาติรอบข้างได้ระหว่างทาง เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติมีระยะทางประมาณ 3.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 2 ชั่วโมง
 • น้ำตกกรุงชิงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมอย่างมากในจังหวัดนครศรีธรรมราช นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมน้ำตกได้ตลอดทั้งปี

อันดับ 9 น้ำตกพลิ้ว

น้ำตกพลิ้ว รูปน้ำตกสวยๆ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้วถึง 12 ครั้ง

 • น้ำตกพลิ้ว มีลักษณะเป็นน้ำตกหินปูน สูง 7 ชั้น แต่ละชั้นมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ได้แก่ วังมัจฉา วังเทพประภาต วังประพาส วังปลาพลิ้ว วังหน้าผา และวังสวนหิน
 • น้ำตกพลิ้ว น้ำตก ที่ สวย ที่สุด มีน้ำใสสะอาดไหลผ่านหินปูน ทำให้เกิดม่านน้ำที่งดงาม แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป ชั้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ชั้นวังปลาพลิ้ว เพราะมีปลาพลวงหินอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
น้ำตกสวย

อันดับ 10 น้ำตกสิรินธร

น้ำตกสิรินธร น้ำตกที่สวยที่สุด ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา จังหวัดนราธิวาส เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและแปลกตา น้ำตกเกิดจากการที่น้ำไหลผ่านชั้นหินปูน ทำให้เกิดม่านน้ำที่งดงาม มีลักษณะคล้ายกับน้ำตกที่ไหลอยู่ตลอดเวลา

 • น้ำตกสิรินธร ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้นานาชนิดขึ้นปกคลุมอยู่ นักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของน้ำตกและธรรมชาติรอบข้างได้
 • น้ำตกสิรินธรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2548 น้ำตกสิรินธรจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสำคัญระดับโลก

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวชมน้ำตก

น้ำตกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและน่าประทับใจ นักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมเดินทางไปเที่ยวชมน้ำตกในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม ในการเที่ยวชมน้ำตกนั้น นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตนตามข้อควรปฏิบัติต่อไปนี้ เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างปลอดภัยและรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ น้ํา ตก สวย ๆ ใน ไทย ก่อนเดินทาง เช่น ระยะทาง ระดับความสูง สภาพอากาศ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเที่ยวชม  
 • เตรียมความพร้อมร่างกายและอุปกรณ์ให้พร้อม เช่น รองเท้าที่ใส่สบาย เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี อุปกรณ์กันฝน  
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ไม่ทิ้งขยะ ไม่ขีดเขียนบนพื้นผิวหิน 
 • เคารพสิทธิผู้อื่น เช่น ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น ไม่แย่งชิงพื้นที่เล่นน้ำ  
 • ระมัดระวังอุบัติเหตุ เช่น ไม่เล่นน้ำในบริเวณที่อันตราย ไม่ปีนป่ายบริเวณน้ำตก 

Follow: https://thaibesttopten.com/

Facebook Page: thaibesttopten

อ่านบทความเพิ่มเติม: 10 อันดับตลาดน้ำน่าเที่ยว